Meddig jár a tgyás?

Mivel a TGYÁS nem jár alanyi jogon, a TGYÁS-ra való jogosultság tekintetében rendkívül fontos a társadalombiztosítási jogviszony megléte. A törvény szövegezése ezügyben egyértelmű, bár hagy néhány kiskaput az elegendő társadalombiztosításban eltöltött nappal nem rendelkező szülőnek is. Lássuk a részleteket!

TGYÁS-ra jogosultság

Hirdetés

Kisbaba rózsaszínbenTGYÁS-ra – terhességi-gyermekágyi segélyre – jogosult az, aki a szülés napját megelőző két éven belül legalább 365 napon keresztül a társadalombiztosítónál biztosított volt és gyermekének születési ideje a biztosítási időtartamra vagy a biztosítási jogviszony megszűnése utáni legfeljebb 42. napra esik. Az ellátásra az is jogosult, akinek gyermeke születési ideje társadalombiztosítási jogviszonyának megszűnését követő 42. nap utánra esik, de baleseti táppénz folyósításban részesül, és a szülés a kifizetés ideje alatt, vagy annak megszűnte után legfeljebb a 28. napra esik.

Meddig jár?

Hirdetés

Meddig jár a TGYÁS? A TGYÁS folyósításának időtartama a szülési szabadság időtartamával egyezik meg, tehát 168 nap. A terhességi-, gyermekágyi segély (tgyás) hazánkban a kötelező egészségbiztosítás ellátásai közé tartozik. A pénzbeli ellátást kizárólag azok vehetik igénybe, akik – bizonyos feltételekkel – biztosítottak voltak a szülést megelőzően. Az ellátás havonta kerül kifizetésre. Nagysága arányos az ellátást igénybe vevő jövedelmével. Az ellátás célja, hogy a szülési szabadság időtartama alatti jövedelemcsökkenést, vagy annak egy részét kompenzálja.

Vélemény, hozzászólás?